Оффисын зах зээлийн судалгааны тайлан

- Түрээслэх дундаж үнэ, дүүргээр, зэрэглэлээр, - Онцлох оффисын үнийн мэдээлэл, - Дүүргэлтийн мэдээлэл зэрэглэлээр, дүүргээр, насжилтаар 3.2 Оффисын онцлох төслүүд + Худалдах болон түрээслэх оффисын талбайн жагсаалт, үнэ (Ашиглалтад орсон болон орохоор зарлагдсан 80 орчим оффисын барилгын худалдах болон түрээслэх 400 орчим …

Орон сууцны түрээсийн дундаж үнэ ХЭД байна вэ

2000 оноос өмнөх 1 өрөө хуучин орон сууцны дундаж үнэ 2016 оны эхний улиралд 57,5 сая төгрөг байсан бол энэ оны эхний улирлын байдлаар 50,7 сая төгрөг, 2 өрөө хуучин орон сууцны дундаж үнэ 81,7 сая төгрөг байсан бол 73,0 сая төгрөг ...

Нийслэлийн статистикийн газар

Гурилын үнэ. Өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад хонины ястай махны үнэ 189 (1.5%) төгрөгөөр, хонины цул махны үнэ 101 (0.8%) төгрөгөөр тус тус өссөн байна. Энэ долоо хоногийн ажиглалтаар хонины ястай ...

БИРЖИЙН БОЛОН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН ЭХ СУРВАЛЖИЙН …

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Биржийн нэр зарлах тухай" Засгийн газрын 2007 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 88 дугаар тогтоол, "Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" Засгийн газрын 2010 оны 2 дугаар сарын 17-ны ...

үнэ - SlideShare

Үнэ-ийн талаар шийдвэр гаргахад нөлөөлөх гадаад болон дотоод хүчин зүйлүүд ҮНЭ ТОГТООХ СТРАТЕГИУД 1. ... үйлдвэрлэлийн хуримтлагдсан туршлагын үр дүнд дундаж өртөг буурахыг туршлагын буюу ...

Хэрэглээний үнэ

ХҮИ-ийн тооцоонд хэрэглээний сагс, хэрэглээний жин гэсэн хоёр үзүүлэлтийг ашиглана. ... Дундаж үнэ ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭР БОЛОН БЕНЗИН ТҮЛШНИЙ 7 ХОНОГИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭ 2022 …

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ ... - FRC.mn

Дундаж үнэ / ... Гэвч "МИК холдинг" ХК-ийн хувьцааны арилжааг оруулахгүйгээр хувьцааны арилжааны зах зээлийн ерөнхий үзүүлэлтийг авч үзвэл арилжигдсан хувьцааны нэр төрөл цөөн, арилжааны ...

ҮНИЙН СУДАЛГАА: Орон сууцны зэрэглэлээр

Үнийн хувьд: Стандарт зэрэглэлийн орон сууцны м2-ын дундаж үнэ 1,775 мянган төгрөг буюу дунджаас 23%-иар бага байна. Стандарт сайн зэрэглэлийн орон сууцны м2-ын дундаж үнэ 2,363 мянган төгрөг буюу ерөнхий дундажтай ойролцоо түвшинд байна. Тансаг зэрэглэлийн орон сууцны м2-ын дундаж үнэ 4,030 мянган төгрөг буюу …