Оюунлаг сургууль » Дүрэм журам

Дотоод журам нь тус сургуулийн үйл ажиллагааны хүрээнд хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч иргэн бүрийн заавал дагаж мөрдөх баримт бичиг мөн бөгөөд түүний эрх зүйн зохицуулалтын үндэс нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн ...

Үйл ажиллагааны тайлан

2019 оны үйл ажиллагааны тайлан. 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан. 2020 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан. 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан. 2021 оны эхний хагас жилийн ...

ДОТООД ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-НЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ ...

3. Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр хийгдэх аудитын үйл ажиллагааны зөвлөмжийн дагуу авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнаж ажиллах; 4.

Аюулгүй ажиллагаа

Аюулгүй ажиллагаа нь "Оюу толгой" компанийн үнэт зүйл бөгөөд манай бүхий л үйл ажиллагааны нэг хэсэг байдаг. Аюулгүй ажиллагаа бол тоон үзүүлэлт бус, хүмүүстэй холбоотой асуудал юм. Бидний гаргаж буй бодлого ...

Гарын авлага

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны үндсэн зарчим 4.1.1. улс, үндэснийхээ язгуур ашиг сонирхлыг эрхэмлэх;

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал 2022 оны ажлын байрны …

Үйл ажиллагааны менежерүүд нь ихэвчлэн байгууллагыг нэгтгэдэг цавуу байдаг. Тэд хүний нөөц, үйл ажиллагаа, төсөв, төслийн хэрэгжилт, стратегийг хариуцдаг. Сайн эсвэл муу менежер нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүргэлтэд нөлөөлж, тасалдуулж болно. Үйл ажиллагааны менежментийн карьерууд нь олон янз байдаг бөгөөд урамшуулал нь маш …

Ажлын байрны тодорхойлолт

2022 оны байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө; 2021 оны байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө; 2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ; Ажилтнуудын товч мэдээлэл; 2021 оны тайлан

Сайн дурын ажил хийх боломжтой 10 байгууллага | Ublife

Мөн тус байгууллагад 1,5 жилээс дээш хугацаанд сайн дурын ажил хийсэн тохиолдолд сайн дурын ажил хийсэн тодорхойлолт бичиж өгч болдог бөгөөд энэ нь гадаад, дотоодын их дээд сургуулиудад тэтгэлэгтэй суралцахад дөхөм ...

Агуулахын үйл ажиллагааны менежер / Агуулахын няравын …

Агуулахын үйл ажиллагааны менежерийн энэхүү ажлын байрны загвар тодорхойлолт нь тухайн ажлын байранд тохирох ур чадвартай ажил горилочгдыг татахад туслах ажлын байрны өргөдлийг боловсруулахад тусална.