Үрлэн тээрмийн хацрын хуяг /дотоодын үйлдвэрлэл дэмжих/

Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Үрлэн тээрмийн хацрын хуяг /дотоодын үйлдвэрлэл дэмжих/-ыг гүйцэтгэх тухай тендер ...

Nairuulga - SlideShare

Баримт бичгийн стандарт нь баримт бичгүүд, тэдгээрийн нэр төрөл, тодорхойлолт, бүтэц, загвар, бичвэрт тавих ерөнхий шаардлагыг тусгаж, хуулийн дагуу баталгаажуулж өгсөн чухал баримт бичиг билээ.

UTF-8 Character Debug Tool - I18nQA

UTF-8 Encoding Debugging Chart. Here is a Encoding Problem Chart that aids in debugging common UTF-8 character encoding problems. See these 3 typical problem scenarios that the chart can help with. Encoding Problem 1: Treating UTF-8 Bytes as Windows-1252 or ISO-8859-1

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮҮССЭН УДИРДЛАГЫН …

Энэхүү үлгэрчилсэн жагсаалтын үндсэн дээр 2008 онд багтаан өөрийн үйл ажиллагааны тодорхой төрөл, онцлог чиг үүргийг тусгасан "Байгууллагын баримт бичиг хадгалах хугацааны жагсаалт" боловсруулахыг хөмрөг үүсгэгч ...

2.4Ø epˆ l àame'ê¡Èˆ„tegŒð¢©ž`ˆøome£þ'âALMPs

€Ø )›Øze="-1"æac€PNo›@Sans"œPlor="#230050">Išèdd @‰‹ 8™/™*ŽHALMP æž0oõž0tende•Ðneg'PŸ outŸXe'ˆToâegšHwith‚ b˜î tˆº–Ç™(yäispl…øîon- o h(Cr ép•Èe‰Pl.¡i3Œ5¤Ð'Ëularlyáp'@™Y„A˜pg ࣿš7š3 é'¾catego˜²¡0Ž (deËo¦ ¤±A‚é£Ú1),œ€'Ha„ eo§€ƒ£†@ab›¨t¢Ñ(D Çupta'˜arse'ئùTho— "Ñ ...

Төрийн албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн заавар

Баримт бичигт байх бүрдлүүдийн нэр, тэдгээрийг хэвлэмэл хуудсанд бичих зай хэмжээ, байрлалыг 1, 2, 3 дугаар хавсралтад үзүүлэв. 2.2. Баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсанд тавигдах шаардлага 2.2.1. Төр, захиргааны байгууллагын албан баримт бичгийг стандартын шаардлагын дагуу хэвлэлийн аргаар бэлтгэсэн, төрийн сүлд, соѐмбо бүхий …

БАРИМТ БИЧГИЙН СТАНДАРТ

2 дугаар хэсэг: Баримт бичгийн бүрдэл, тэдгээрт тавих шаардлага Баримт бичгийн нэр Баримт бичгийн нэрийг том үсгээр бичнэ. Захирамжлалын баримт бичгийн нэрийг төвийн байрлалаар, төрийн

хөтлөх хэргийн нэхрийн жагсаалт боловсруулах.pdf - Хөтлөх …

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах арга зүй Нэгдсэн сургалт 2013 он 34 4. Архив, бичиг хэргийн ажилтан тэдгээрийг нэгтгэж, байгууллагын нэгдсэн ХХНЖ-ыг зааврын дагуу зөв боловсруулж байгууллагын дэргэдэх ...

Барилга барихад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Зөвлөх үйлчилгээний "Американ стандарт" ХХК-аас барилга барих гэж байгаа, төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа ААН, иргэддээ зориулсан зөвлөмж болох барилга барихад шаардлагатай бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалтыг хүргэж ...

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах арга зүй, …

Байгууллагын хэмжээнд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг бичиг хэргийн ажилтан нэгтгэн гаргаж, Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс (цаашид "ББНШК" гэх)-ын хурлаар хэлэлцүүлж, байгууллагын даргаар батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөнө. Жагсаалт боловсруулахад дараах шаардлага тавигдана. Үүнд: