байгаль орчныг хамгаалах - SlideShare

Байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага аймаг, нийслэлийн байгалийн нөхөн сэргээгдэх нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хөтөлбөр ...

Байгаль орчны сангийн журам

Байгаль орчныг хамгаалах бусад арга хэмжээ. 3.1.6. Байгаль орчныг хамгаалах сангийн үйл ажиллагааг хангах. 3.2. Энэ журмын 2.3-т заасны дагуу төвлөрсөн орлогыг нөхөн төлбөр ногдуулсан тухайн ...

Байгаль орчны аудит - econational.mn

Байгууллагууд байгаль орчны үйл ажиллагаагаа үр дүнтэй байгаа эсэхийг мэргэжлийн, хөндлөнгийн багаар хянуулж, үнэлгээ хийлгэх, цаашдаа үйл ажиллагаа хэрхэн сайжруулах тухай зөвлөгөө авах шаардлагатай байдаг.

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

22 дугаар зүйл.Байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюул бүхий газар нутаг. 1.Хүний үйл ажиллагаа болон байгалийн үйл явцаас шалтгаалан байгаль орчин, хүн ам, мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн удмын санд ...

Монполимет: Хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаггүй, …

Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд байрлах "Монполимет" ХХК нь Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасныг зөрчин Туул голын онцгой хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа явуулж, туул голд шороо ...

Байгаль орчны аудит

Үйл ажиллагаа явуулахдаа олон нийтийн оролцоог хангаж, тэдний санаа бодлыг тусгаж буй эсэх зэрэг болно. ... Байгаль орчны аудитыг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 10 1 зүйлд заасны ...

Үйл ажиллагаа - shunkhlai.mn

Үйл ажиллагаа. ... ажилтан бүр сэтгэл хангалуун ажиллах орчныг бүрдүүлэхээр тээврийн паркаа сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй шинэчилж, томоохон хөрөнгө оруулалтыг хийж байна. ... байгаль орчинд ...

Байгаль орчныг хамгаалах

Энэ зорилгоор бүтээсэн ISO 14001 Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны стандартад үйлдвэрлэлийн үе шатнаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэх хүртэлх бүхий л үйл явцад байгаль орчны нөлөөллийг харгалзан үзнэ гэж заасан байдаг. Өнөөгийн өрсөлдөөний орчинд бизнес эрхлэгчид бусдаас түрүүлж үлдэхийн тулд илүү их зүйлийг …