Гарын авлага

10.1.2. нөхцөл байдлын дүн шинжилгээгээр тогтоосон асуудлыг шийдвэрлэх хөгжлийн загвар, төсөөлөл, үр нөлөө, гарах үр дүн, нөөцийн судалгаа, санхүүгийн хэмжээ, эх үүсвэрийн тооцоолол хийж, бодлогын хувилбарыг ...

Манганы хүдэр: орд, олборлолт. Дэлхийн манганы хүдрийн нөөц

Эдгээр нь биед чухал гүйцэтгэдэг манганы үйл ажиллагаа юм. өдөр тутмын засвар үйлчилгээ Эрдэмтэд манганы хэрэглээг өдөр тутмын шаардлагыг тогтоосон байна. Түүний дундаж утга нь 1 кг нь хүний биеийн жингийн дунджаар 0.3 мг байна. Хүүхдэд зориулсан үнэ бага зэрэг буурсан байна, түүний үнэ доод өдөрт 1-2 мг-аас багагүй байх ёстой:

Нийгмийн халамжийн бодлогын үр нөлөө: судалгааны тайлан …

Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол улсын төрөөс нийгмийн халамжийн талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилтэд шинжилгээ хийж, бодлогын үр нөлөөг тодруулан халамжийн бодлогыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн зөвлөмж ...

mof.gov.mn

Хуулийн төслөөс үр нөлөө тооцох хэсгээ тогтоох. Урьдчилан сонгосон шалгуур үзүүлэлтэд тохирох шалгах хэрэгслийн дагуу үр нөлөөг тооцох. Үр дүнг үнэлэх, зөвлөмж өгөх. ХОЁР.