Сангийн сайдын 2016 оны 415 тоот тушаал

Сангийн яам төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилтийн зарцуулалтын байдалд хяналт тавьж, шаардлагатай бол барилга байгууламж, их засварын ажилд шалгалт хийж, зөрчил дутагдалыг ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Бэлтгэл ажил: Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл, техникийн шаардлага бусад бичиг баримттай (тайлбар бичиг, геологи, геодези, байгаль орчны тайлан г.м) танилцах, ажлын тоо хэмжээг ...

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

4.1.1."аж ахуйн нэгж" гэж улсын бүртгэлд бүртгэгдэж, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, тэдгээртэй адилтгах орлогын албан ...

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ - mof.gov.mn

он тус бүрээр нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, хүрэх үр дүнг бичих. Мөн санхүүжүүлэх түвшин бүрийн хувьд төсвийн санал бүрээр ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэх явцыг гаргаж харуулах, саналд тусгасан төсвийн 50%, саналд тусгасан төсвийн ...

2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Захирлын 2013 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/655 тоот тушаалаар батлагдсан 2 МУИС-ийн Хөтөлбөрийн хорооны түр журам Захирлын 2014 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/55 тоот тушаалаар батлагдсан. 3

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАР

Мал аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2013 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр, оны үнээр 3015.0 тэрбум төгрөг, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр 1250.3 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оныхтой харьцуулахад оны ...

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2021 оны …

2021 оны 11 дугаар сарын 8-ны өдөр. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 342, 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын ...

Сангийн сайдын 2013 оны 73 тоот тушаал

2013 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр, дугаар 73, Улаанбаатар хот ... маягтуудыг 1 дүгээр хавсралтаар, /1-р хавсралтыг Сангийн сайдын 2018 оны 134-р тушаалаар хүчингүй болгосон/ "Төсвийн санхүүжилтийн ...