1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

Бид, [тендерт оролцогчийн нэр] дор дурдсан барааг [санал болгож буй нийт үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр үнийн саналын авах баримт бичгийн дагуу [тоо] хоногийн дотор нийлүүлэхээр ...

Үндсэн дүрэм стандарт - Blogger

Үндсэн дүрэм стандарт. Техникийн зургийн олон улсын стандартыг үндэсний стандарт болгон баталсан байдаг. Энэ стандартыг дүрслэх геометр, зохион бүтээх, техникийн зураг, дизайны төрөл ...

9. Санал асуулга

2. Статистикийн удирдлага хэсгийн Санал асуулга модулийг сонгоно. 3. Захирал, Сургалтын менежер, Нийгмийн ажилтнууд нэрийнхээ ард байрлах "Асуулга бөглөх" товч дээр дарж саналаа бичнэ. 4 ...

Стандарт, хэмжил зүйн газар

Стандартын төсөлд санал авч байна. Стандарт, хэмжил зүйн газар. Эхлэл. Стандартын төсөлд санал авч байна. 17 5 сар. MNS 0687-3:2015, Хийжүүлсэн ундаа. Техникийн шаардлага стандартад нэмэлт өөрчлөлт ...

Үнийн санал - УЛААНБААТАР МЕНЕЖМЕНТ

Бараа материалын Үнийн санал 2022 оны 7-р сарын 19-ны өдөр. Манайд худалдаж байгаа бараа материалын нэр төрөл, хэмжээ, үлдэгдэл, үнэ -ийн мэдээлэлд байнга өөрчлөлт орж байдаг учир та материал ...

Санал хүргүүлэх тухай

Санал ирүүлэх тухай 2021.02.10. Бүртгэл хийх тухай 2020.11.25. Түүх, соёлын хосгүй үнэт үзмэр хадгалагдаж буй 26 байгууллагад 2020.08.11. Соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай 2020.01.08 ...

Төсөлд санал авч байна

Төсөлд санал авч байна Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн дагуу олон нийтээс санал ...

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС) нь нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга хэрэгсэл бөгөөд 2011 онд батлагдсан Төсвийн тухай хуульд ...

Glenn's Web Page - University of Wisconsin–Madison

Glenn Fung and O.L. Mangasarian. Unlabeled Data Classification, PDF Version, INFORMS Annual Meeting, San Antonio, Texas, November 5-8,2000. Glenn Fung and O.L. Mangasarian. Data Selection for Support Vector Machine Classification, KDD-00 Knowledge Discovery and Data Mining, Boston, MA, August 20-23, 2000.

Home - Geoffrey Fung

Geoffrey. Welcome! I'm a student and developer from Sydney, 🇦🇺 and this is the small slice of the internet that I call my own. I'm still deciding what to put on here, but in the meantime, come and sign my guestbook. .