Гэрээний загварууд – ИНЕГ

Гэрээний загварууд. 1. ИНЕГ-т гэрээ байгуулах журам-2021 он. 2. Хамтран ажиллах гэрээний загвар. 3. Ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар. 4. Хөлсөөр ажиллах гэрээний загвар.

Загвар, маягт

Газар зохион байгуулалт. Газрын нэгдмэл сан. Хөдөө аж ахуйн газар; Хот, тосгон, бусад суурины газар

Тайлангийн маягт, заавар - Нүүр

Маягтын нэр: Маягт (pdf) МАЯГТ (xlsx) 1: Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тайлан: Маягт ОҮИТБС-1: Маягт ОҮИТБС-1: 2: Газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн улс ...

Татварын ерөнхий газар - Тайлангийн маягт, бөглөх заавар

Цахим зурагт хуудас Тайлангийн маягт нөхөх заавар Видео реклам & сургалт Бусад Илтгэл, судалгааны ажил Ном, товхимол Видео: нэвтрүүлэг, бичлэг Зөвлөгөө Татварын үйлчилгээний төвд хандсанаар та дараах хэлбэрээр үйлчилгээ авах боломжтой. Цахимаар И-мэйл Асуулт хариултын сан Үзүүлэнгийн танхим Үзүүлэнгийн танхим Утсаар …

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Бэлтгэл ажил: Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл, техникийн шаардлага бусад бичиг баримттай (тайлбар бичиг, геологи, геодези, байгаль орчны тайлан г.м) танилцах, ажлын тоо хэмжээг ...

Маягтын загварууд

Газар эзэмших тухай хүсэлт гаргах маягт Газар ашиглах тухай хүсэлт гаргах маягт "Газар эзэмших эрхийг шилжүүлж авснаар үүсэх эрх, үүргийг хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай мэдэгдэл"-ийн маягт

ХУВААРЬТ БОЛОН ХУВААРЬТ БУС НИСЛЭГ ГЭЖ ЮУГ ХЭЛЭХ ВЭ …

Хуваарьт бус олон улсын ӨНГӨРӨЛТИЙН нислэгийн хүсэлтийг тухайн нислэг эхлэхээс ажлын 2 хоногийн өмнө ирүүлэх ёстой байдаг бол гадаад улсын агаарын хөлөг "Чингис хаан" ОУНБ-д буулт, хөөрөлт үйлдэх тухай хуваарьт ...

Маягт | Авлигатай тэмцэх газар

Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 91 дугаар тушаалын хавсралтууд. . Хавсралт-1: Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн ...

Татварын ерөнхий газар - Тайлангийн маягт

Цахим зурагт хуудас Тайлангийн маягт нөхөх заавар Видео реклам & сургалт Бусад Илтгэл, судалгааны ажил Ном, товхимол Видео: нэвтрүүлэг, бичлэг Зөвлөгөө Татварын үйлчилгээний төвд хандсанаар та дараах хэлбэрээр үйлчилгээ авах боломжтой. Цахимаар И-мэйл Асуулт хариултын сан Үзүүлэнгийн танхим Үзүүлэнгийн танхим Утсаар Татварын …

Татварын ерөнхий газар - Улсын тэмдэгтийн хураамжын тайлангийн маягт ...

Цахим зурагт хуудас Тайлангийн маягт нөхөх заавар Видео реклам & сургалт Бусад Илтгэл, судалгааны ажил Ном, товхимол Видео: нэвтрүүлэг, бичлэг Зөвлөгөө Татварын үйлчилгээний төвд хандсанаар та дараах хэлбэрээр үйлчилгээ авах боломжтой. Цахимаар И-мэйл Асуулт хариултын сан Үзүүлэнгийн танхим Үзүүлэнгийн танхим Утсаар Татварын …

Mayagt all - SlideShare

Mayagt all. 1. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЙД, ҮСГ-ын ДАРГЫН ТУШААЛ 2002 оны 6 дугаар сарын 25 Дугаар 171/111 Улаанбаатар хот Маягт, заавар батлах тухай "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 7.2 дахь заалт ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

1.2. Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 1.2.1. "Төрийн сан" гэж Төсвийн тухай хуулийн 36.1-д заасныг; 1.2.2. "Төрийн сангийн нэгдсэн данс" (цаашид "TСНД" гэх) гэж ...

Монголын Хүний Нөөцийн Институт

HR Forms - Хүний нөөцийн маягт ба асуулгын анкетууд / нэгдсэн жагсаалт Нийт - 40 Монголын Хүний Нөөцийн Институт нийт гишүүд, дэмжигчдийнхээ хүсэлтээр "Хүний нөөцийн маягтууд"-н загваруудыг цувралаар хүргэж байна.

1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

засварын хугацаа засварын хугацаа 12 сар байна. 6. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй. 7. [ГТН-д заасан тоо] хоногийн дотор шуурхай хийнэ. 8. Бараа нийлүүлэх хуваарь